Home Phone

ASSIST PROF. DR. IHOR PAVLOV’S PROJECT SUPPORTED BY TÜBİTAK-1001 (IN TURKISH)

Dr. Öğretim Üyesi Ihor PAVLOV’un “Optik Güç Aktarımı Uygulamaları İçin Yeni c-Si Tabanlı Fotovoltaik Panel Tasarımı” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2021-1 Dönemi kapsamında desteklenmiştir.

Let's share