Çeşitlilik ve Katılım

Çeşitlilik, cinsiyet, etnik köken, yaş ve ikili çerçevenin ötesinde bir ifade çeşitliliği sergileyen diğer kimlikleri tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimidir. Ne yazık ki, kadınlar üzerinde erkek çalışanların hakimiyetini gördüğü en yaygın sektör alanlarından bazıları bilgi işlem, mühendislik, tıp ve bilim alanlarında yer alıyor.

ODTÜ-GÜNAM, işyerindeki çeşitliliğin, her kökenden ve herhangi bir ülkeden kadın ve erkeklerin benzer ve tutarlı bir oranda işe alınması anlamına geldiğine inanarak, onlara eşit ücret ödemeyi ve aynı çalışma fırsatlarını aynı yükselme olanaklarıyla sunmayı amaçlamaktadır. ODTÜ-GÜNAM’da eşit fırsatlara sahip olmak, kişinin mesleki geçmiş ve teknik yetenekleriyle belirlenmiştir. Ne yazık ki, erkek çalışanların kadın çalışanlara göre baskın olduğu en yaygın endüstri alanlarından bazıları olan bilgisayar, mühendislik, tıp ve bilimdir. ODTÜ-GÜNAM ’da personel ve paydaşların tümü başkalarına saygılı davranırken kendileri gibi davranma konusunda kendilerini özgür hissetmeye teşvik edilir.

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı‘na ulaşabilirsiniz.

Küresel Çeşitlilik Uygulamalarında belirtildiği gibi ODTÜ-GÜNAM’ın inandığı motto: Çeşitliliğe olan açık görüşlülük, en iyi yeteneklere erişimimizi genişletir. Kapsayıcılık, yetenekleri etkin bir şekilde devreye sokmamızı sağlar. Birlikte, bu gelişmiş yenilik, yaratıcılık, üretkenlik, itibar, katılım ve sonuçlara yol açar.


Araştırmacı (Dr.)
9
Araştırmacı (Diğer) 34
İdari Personel12
Teknik Personel1

Araştırmacı (Dr.)27
Araştırmacı (Diğer) 44
İdari Personel11
Teknik Personel9