EmPV

Gelişen Fotovoltaik Teknolojileri

Doç. Dr. E. Görkem GÜNBAŞ

Birim Koordinatörü
ODTÜ-GÜNAM Gelişen Fotovoltaik Teknolojileri Birimi, oldukça çeşitli Ar-Ge portföyü ile Türkiye'nin önde gelen araştırma kuruluşlarından biridir. Perovskit güneş pilleri, perovskit/silikon tandem güneş pilleri, organik fotovoltaikler, CdTe güneş pilleri ve dopant içermeyen asimetrik heterokontak silikon güneş pilleri alanında son teknoloji araştırma ve ürün geliştirme çabaları sürdürülmektedir. Bölümün şu anki odak noktası, hem araştırma düzeyinde hem de endüstriyel boyuttaki perovskit güneş pillerinin geliştirilmesidir. Bölüm, büyüyen ulusal sanayi ile yakın bağların yanı sıra gelişen fotovoltaik alanında önde gelen enstitülerle devam eden güçlü uluslararası işbirliklerine sahiptir ve şu anda Türkiye'de yeni güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde güç merkezi olarak tanınmaktadır.

EmPV'den son haberler

Ocak 24, 2023
event

SolarHub Kick-Off Etkinliği Başarıyla Gerçekleştirildi

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı Katılımın Genişletilmesi ve ERA’nın Güçlendirilmesi alanı Excellence Hubs Çağrısında ODTÜ-GÜNAM’ın koordinatörlüğündeki SolarHub projesinin açılış toplantısı, 23 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Projenin açılış etkinliğine katılan TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşması kapsamında, TÜBİTAK’ın inovasyon odaklı yeşil…
Ocak 20, 2023
etkinlik

Fotovoltaik Teknolojileri Çalıştayı

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” doğrultusunda kurulmuş olan Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP)’nun 1. Kamuya Açık Çalıştayı 20 Şubat 2023 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında kamu ve özel sektörden…
Ocak 17, 2023
projesi

“Re-You” Projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen RE-You Projesi konferansına katıldık. “Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: Gelecek için Doğru Beceriler” başlığı ile 16 Ocak 2023 tarihinde Ankara…