UP2030

Urban Planning and Design Ready for 2030

ODTÜ-GÜNAM’ın Ufuk Avrupa Programı, İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon 2021 yılı çağrıları doğrultusunda açılan “HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01-2030” çağrısı kapsamındaki “UP2030 (Urban Planning and Design Ready for 2030)” projesi için yaptığı başvuru kabul edilmiştir. ODTÜ-GÜNAM’ın, AB’den 12 ülke ve toplam 46 katılımcı ile birlikte yer aldığı konsorsiyum dahilinde yapılacak çalışmalar ile şehirlerin iklim-nötr hedeflerine ulaşmalarına yönelik “rehberlik” yapılması amaçlanmaktadır. Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin de yer aldığı proje kapsamında; pilot bölgede FV enerji potansiyelinin hesaplanması, FV modüller ile üretilen enerjinin bina, aydınlatma ve hafif elektrikli araçlara aktarımının dijital ikiz (digital twin) teknolojisi ile modellenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Ufuk Avrupa ile ilgili daha fazla bilgi için: https://ufukavrupa.org.tr/

#iklim #enerji #güneşenerjisi #elektrikliaraçlar #avrupabirliği #şehirplanlama #akıllışehirler #proje #fotovoltaik #dijitalikiz #ufukavrupa