Hakkında

ODTÜ-GÜNAM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin girişimiyle kuruldu. Güneş enerjisi alanında yapılan çalışmalar 1980’li yıllara kadar dayandığı için, bu kuruluşun ODTÜ tarafından çıkarılması tesadüf değildir. ODTÜ-GÜNAM kurulduğu 2009 yılı başından itibaren T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. ODTÜ-GÜNAM altyapısı, ODTÜ kampüs alanında multidisipliner bir araştırma merkezi olarak oluşturulmuştur.  ODTÜ-GÜNAM’ın kurulmasına ve gelişmesine “üç farklı fakültenin yedi farklı disiplinlerinden değerleri öğretim üyeleri katkıda bulunmuştur bu üyeler “ODTÜ Fizik, Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi), İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi), Mimarlık Bölümünden (Mimarlık Fakültesi) oluşmaktadır. Bu geniş katılım, merkezin bu teknoloji için gerekli olan multidisipliner yapısını yansıtmaktadır.

ODTÜ-GÜNAM, 2021 yılında 6550 sayılı kanun kapsamında “Tematik Araştırma Altyapısı” statüsünü kazanmıştır. Güneşten enerji üretimi ile ilgili tüm bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme konularında faaliyet göstermektedir. Çalışmaları, aşağıdaki belirtilen Bilim ve Teknoloji bölümlerindeki teknoloji, ürün, üretim süreçleri ve yöntemlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır:

 • Silicon Fotovoltaik Teknolojileri (TOPCon, PERC, IBC, Bifacial, Heterojunction dahil)
 • Gelişen Fotovoltaik Teknolojileri (Perovskite, OPV, DASH, Quantum Dots, TANDEM dahil)
 • Modül Teknolojileri
 • Odaklanmış Güneş Enerjisi Teknolojileri
 • Güç Elektroniği, Şebeke ve Sistem Entegrasyonu
 • Test ve Karakterizasyon Teknolojileri

ODTÜ-GÜNAM’ın kamu/özel sektör, savunma sanayisi, araştırmacılar, öğrenciler ve bireysel yararlanıcılar olmak üzere hedef kitlelerine sunmayı amaçladığı değerler şu şekilde özetlenebilir:

 • Güneş enerjisi ihtiyaçları için uygun maliyetli bilgi, teknoloji ve ürün çözümleri
 • Gelişmiş teknolojik bilgi ve teknoloji transferi, test, analiz, belgelendirme, prototip üretimi ve ürün desteği gereksinimlerini karşılayan nitelikli hizmetler,
 • Özgün ve kaliteli temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme-üretim bilgisi ve altyapı tesisleri
 •  Gelişmiş araştırma fırsatları ve araştırma altyapı tesisleri aracılığıyla nitelikli Ar-Ge ve teknik personel eğitimi
 • Güneş enerji teknolojileri konusunda bilgi, bilimsel etkinlik, eğitim, danışmanlık ve proje yönlendirme desteği ihtiyaçlarına etkin çözümler