Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

ODTÜ-GÜNAM HAKKINDA

ODTÜ-GÜNAM 2009 yılında ODTÜ’ye bağlı bir uygulama ve araştırma merkezi olarak kurulmuş, 2021 yılı başı itibarı ile 6550 sayılı Kanun çerçevesinde üniversiteden ayrılarak bağımsız tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki tek tematik araştırma altyapısı olan ODTÜ-GÜNAM, GÜNAM Fotovoltaik Pilot Üretim Hattı tesisinin yanısıra Temiz Oda, Metalizasyon, Perovskit, Organik Fotovoltaik, Sentez, CdTe, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, metal pasta, nano optik ve test ve karakterizasyon laboratuvarlarına sahiptir. ODTÜ-GÜNAM’da yürütülmekte olan yüksek teknolojik hazırlık seviyelerini hedefleyen projeler silisyum fotovoltaik, gelişmekte olan fotovoltaik, modül, güç elektroniği, şebeke ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileri alanlarında yürütülmektedir. Alanında küresel bir oyuncu olma misyonu ile güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye’nin önde gelen ve en kapsamlı ulusal merkezi olan ODTÜ-GÜNAM’da “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi” istihdam edilecektir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, ODTÜ-GÜNAM İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışacak ve ODTÜ-GÜNAM’ın tüzel kişiliği gereği 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilecektir.

ODTÜ-GÜNAM’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı uygulanmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Tercihen üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun,
 • Lojistik, depo ve taşınır mal yönetimi konularında en az 3 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliğine hâkim,
 • Planlama, organizasyon yetkinliklerine sahip,
 • Sorumluluk sahibi, dikkatli, güçlü iletişim becerilerine sahip,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İş takip yeteneği güçlü, detaylara önem veren, analitik düşünce yapısına sahip,
 • Sistemli ve düzenli çalışabilen,
 • Ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI

 • Kuruma ait tüm taşınır malların kayıt ve kontrolünü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,
 • Muayene ve kabulü yapılan makine, teçhizat, sarf malzemeleri cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde yetkili kişilere sunmak,
 • Taşınırların kayıtlarını muhasebe sistemine uygun oluşturmak ve güncel tutmak,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini uygulamak,
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 • Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklarda ilgili birimlere ve yetkililere bilgi vermek,
 • Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,
 • Taşınırların muhafazası ve yönetilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Taşınırların kayıtları, teslimi ve çıkışlarında gerekli belge ve formları oluşturmak, düzenlemek, düzenlenen ve imzalanan belge ve cetvelleri dosyalamak, istenildiğinde denetimde sunmak ve raporlamak,
 • Taşınırların kaydı, muhafazası ve yönetim hesabının verilmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenmiş usul ve esaslara uymak,
 • Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesini sağlamak,
 • Stok ve maddi duran varlık giriş-çıkış işlemleri ve kayıtlarının yapılabilmesi için muhasebe birimine zamanında bilgi vermek, belgeleri teslim etmek,
 • Kargo ile gelen ve giden malzemelerin organizasyonunu, dağıtımını yapmak,
 • Kendisine verilen tüm görevleri yerine getirmek.

Başvurmak için: https://www.kariyer.net/is-ilani/odtu-gunam-tasinir-kayit-ve-kontrol-yetkilisi-3376555

Let's share