Si dilim yüzeyine Al2O3 kaplanması

4,000

30 nm’den kalın; 1 dilim üzerinden fiyatlandırılmıştır

Açıklama

Hizmet Cihazı/Sistemi: Alumina (Al2O3) pasivasyonu amaçlı uzamsal atomik katman biriktirme sistemi (ALD)