Heteroeklem ve ince film Si hücre üretimi için küme cihazı

8,000

p-amorf Si kaplama; adet

Açıklama

Hizmet Cihazı/Sistemi: Heteroeklem ve ince film Si hücre üretimi için küme cihazı