Geçici düzlem kaynak yöntemi ile oda sıcaklığında termofiziksel özellik ölçümü

1,500

birim

Hizmet Cihazı/Sistemi: Hot Disk

Hizmet Cihazı/Sisteminin Marka-Modeli: TPS 2500 S

Açıklama: ISO22007-2’de standartlaştırılmış olan Geçici Düzlem Kaynağı yöntemi ile malzemelerin oda sıcaklığındaki ısı iletkenliği, termal yayılımı, termal duyarlılığı ve özgül ısı kapasitesi ölçülmektedir.