Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Eğitimi

27 Kasım 2023 Pazartesi günü personelimize yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Temel Eğitim” düzenledik.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyeliği; CEİD Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği; Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu Üyeliği görevlerini sürdüren Doç. Dr. Emel Memis Parmaksız ve Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlığı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Danışmanlığı görevlerini sürdüren Dr. reyhan karababa’nın değerli bilgi ve tecrübe paylaşımları ile gerçekleştirdiğimiz bu eğitim, ODTÜ-GÜNAM’ın Cinsiyet Eşitliği Planı (GEP) kapsamında yürütülen çalışmaların bir faaliyeti olarak gerçekleştirilmiştir.

#cinsiyeteşitliği #toplumsalcinsiyeteşitliği #eğitim