Powering

Uzmanlık

 • Elektriksel benzetim çalışmaları
 • Güç elektroniği donanım tasarımı
 • Manyetik tasarım ve benzetim çalışmaları
 • Evirici tasarım ve test
 • Güneş enerji sistemi tasarımı ve boyutlandırılması
 • MPPT kontrol algoritmalarının geliştirilmesi
 • Güç elektroniği özelinde kontrol algoritmaları
 • Termal tasarım
 • EMC performans geliştirilmesi
 • Şebeke bağlantısı 

Araştırma

 • Geniş giriş gerilimine sahip çeviriciler
 • Yüksek eşik gerilimine sahip SiC ve GaN teknolojilerinin güç elektroniğinde kullanımı
 • Kısmi güç iletimi

Verilen hizmetler

 • Güneş enerji uygulamalarında evirici ve çevirici
  • Modelleme
  • Donanım ve yazılım tasarımı
  • Prototipleme
  • Test ve doğrulama
   • Verim
   • Detaylı kayıp haritalandırılması
   • Şebeke ve system entegrasyonu
  • Kontrol algoritmaları geliştirilmesi
  • Termal tasarım
   • Termal modelleme
   • Termal malzemelerin doğrulanması
   • Kutu tasarımı
  • Mikro ve nano şebeke
   • DC, AC, ve hibrit şebeke sistem tasarımı
   • Üretici kaynak, depolama ve çevirici ünitelerin optimizasyonu
   • Tasarlanan şebeke sistemlerin doğrulanması
  • Güneş enerji sistem tasarımı

Laboratuvar

Güç Elektroniği, Şebeke ve Sistem Entegrasyon Birimi çalışmalarını düşük güç sistem laboratuvarı ve yüksek güç sistem laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Düşük güç sistem laboratuvarı 5 kişi kapasitesinde olup yüksek güç sistem laboratuvarı ise 10 kişinin eş zamanlı olarak çalışmasına olanak vermektedir.

Düşük güç sistem laboratuvarı 40m2 ve yüksek güç sistem laboratuvarı 200m2 büyüklüğündedir.

Laboratuvar fonksiyonları

Düşük Güç Sistem Laboratuvarı

Düşük anma güç değerlerine sahip evirici ve çeviriciler laboratuvar imkanları dahilinde bulunan yüksek frekans aralığına ve düşük hata paylarına sahip osiloskop ve ölçüm probları ile test edilmektedir. Yüksek gerilim, akım sağlayabilen ve güneş panellerinin elektriksel karakteristiğini taklit edebilen DC güç kaynakları ile evirici ve çeviricilerin farklı koşullarda test edilip MPPT algortimalarının doğrulaması yapılmaktadır. Ayrıca termal tasarımın doğrulaması yüksek kalite termal kamera ve kalorimetre ölçüm cihazları ile düşük güç sistem laboratuvarında uygulanabilmektedir.

Yüksek Güç Sistem Laboratuvarı

Düşük anma güçlerine sahip evirici ve çeviriciler dahil olmak üzere yüksek anma güçlerine sahip güç çevrimi ünitelerinin yüksek frekans aralığına ve düşük hata paylarını sahip güç analizörleri, osiloskoplar; pasif prob, diferansiyel prob ve akım probları yardımıyla verim, giriş ve çıkış dalga formları, ve güç sınırları test edilmektedir. Termal tasarım doğrulaması düşük güç sistem laboratuvarında olduğu gibi termal kamera ve kalorimetre ile sağlanmaktadır. Yüksek güç sistem laboratuvarının, DC, AC ve hibrit mikro, nano şebeke sistemi oluşturma kabiliyeti yüksek gerilim, akım sağlayabilen DC güç kaynakları, rüzgar türbinlerinden sağlanan elektriksek güç değerlerini taklit edebilen elektrik makinesi, aktif ve pasif yükler sayesinde bulunmaktadır. Tasarlanan şebeke sistemlerinin kontrol doğrulaması gerçek zamanlı, donanımı döngü içerisine dahil edebilen cihazlar ile gerçekleştirilir. Ayrıca, şebeke entegrasyonun sağlanması ve doğrulanması için fiziksel olarak şebeke modellemesi yüksek güç sistem laboratuvarının kabiliyetleri dahilindedir.

 Düşük güç sistem laboratuvarıYüksek güç sistem laboratuvarı
Termal doğrulamaxx
Micro grid (rüzgar,güneş enerji modelleme, aktif ve pasif yük) x
Şebeke modelleme x
Güç analizörü x
Güneş paneli elektriksek modellemexx
Gerçek zamanlı HIL(Hardware-in-loop) x
Yüksek frekans aralıklı akım probları ve diferansiyel problarxx
Yüksek frekans aralıklı osiloskoplarxx

Ofis

Ofis ortamında 8 kişilik çalışma kapasitesi bulunmaktadır. Dinlenme bölümü, mutfak gibi alanların yanı sıra küçük grup halinde çalışmasına olanak veren tartışma alanı ve bina içerisinde toplantı odaları bulunmaktadır.