Hedefler

ODTÜ-GÜNAM, CHEETAH, EU-SOLARIS ve INSHIP gibi Avrupa Birliği projeleriyle ve EERA (European Energy Research Allianca) ve EUPVTP (European Photovoltaic Techology Platform) gibi enstitülerle iyi bir şekilde entegre olmuştur. ODTÜ-GÜNAM ulusal düzeyde ise Türkiye’nin dört bir yanındaki birçok araştırma enstitüsü ve üniversitelerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla çalışmaktadır. Ulusal düzeyde yeni iş birliktelikleri ve mevcut yürütülen projeler ve ulusal ağlar aracılığıyla zaten tanınmaktadır.

ODTÜ-GÜNAM Laboratuvar ve tesisleri ile fotovoltaik hücre üretimini geleneksel ve PERC/PERT/PERL, Bifacial, IBC, HIT, Perovskite gibi geleneksel ve gelişen PV teknolojileriyle fotovoltaik hücreler üretebilmektedir. Bu durum ODTÜ-GÜNAM’ ı kurumsal ve endüstriyel şirketler için çekici bir ortak haline getirmektedir. ODTÜ-GÜNAM araştırmacıları birçok ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Bunların arasında, uluslararası tanınırlık açısından özel bir öneme sahip olan AB Çerçeve Programları tarafından finanse edilen ve ülke çapındaki projeler bulunmaktadır. Buna göre, ODTÜ-GÜNAM MİLGES (Milli Güneş Enerjisi Santrali) isimli ulusal proje de TÜBİTAK sanayi ortaklarıyla projeyi yürütmeye hak kazanmıştır. Bu proje (son yıllarda bir araştırma enstitüsüne verilen en büyük sivil Ar-Ge projesi) yüksek performanslı fotovoltaik hücre ve modüllerini geliştirerek bunları Türkiye’nin güneydoğusundaki 10MW’lık bir elektrik santraline yerleştirmeyi hedeflemektedir.

ODTÜ-GÜNAM tarafından başlatılan Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP), Türkiye’yi güneş enerjisi teknolojileri alanında dünya lideri bir ülke haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu girişimin iki ana motivasyonu var: küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların kullanımını azaltmak ve Türkiye cari açığının en önemli nedenlerinden olan Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak. Güneş enerjisi bu iki sorunu çözmek için en etkili seçeneği temsil eder. Ayrıca, yüksek teknolojileri ürünlerin geliştirilmesi gibi diğer faktörler ve çalışan kalitesi ve sayısı gibi diğer pozitif etkenler Türkiye’nin güneş enerjisi alanında sektörel gelişimi için kritik bir şekilde önemli olduğu görülmektedir. İddialı8 ve kapsamlı programlarıyla 4 yıl içinde önemli bir atılım yapmayı hedefleyen TFTP projesinde katılan ODTÜ-GÜNAM’ ın yanı sıra, kamu kuruluşu olarak TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve özel sektör olarak Şişecam A.Ş., Parla Solar A.Ş., TESCOM, Aselsan, Nanovatif, iTechSolar yer almaktadır. Bu alanda öncü olan Fraunhofer ISE/Almanya, EPFL/İsviçre, TNO/Hollanda ve IMEC/Belçika aynı zamanda ortak kuruluşlar olarak da yer almaktadır. Her kuruluşun bu programa en az 1 projeyle katılmasıyla dört yıl içinde sektörün ihtiyaç duyduğu birçok ürün ortaya çıkacaktır.

ODTÜ-GÜNAM’ın hedefleri:

  • Güneşten enerji üreten bilimsel topluluklara şekil vererek, güçlü bilimsel üretim ve akademik çekiciliği sürdürmek, nitelikli araştırmacı işgücü yetiştirmek;
  • Ulusal ve uluslararası güneş enerjisi iş ekosistemindeki paydaşlarla işbirliğini ve etkileşimi artırmak;
  • Sanayi, ticaret ve hizmet tedarik zincirleri için Ürünler ve çözümler üretmek;
  • Güneş enerjisi alanında bilgi ve teknoloji üssü oluşturmak;
  • Güçlü teknolojik üretim ile güneş enerjisinin sürdürülebilirliğini sağlamak;
  • Fikri mülkiyet kayıtları ve lisanslarını sağlayarak, Spin-out ve Spin-off şirketleri ile ihracata değer vermek