EmPV

Perovskit Laboratuvarı

Gelişen Fotovoltaik – Perovskit Laboratuvarı hem n-i-p hem de p-i-n tipi perovskit güneş hücreleri çalışmaları yürütmek için iki ayrı laboratuvar barındırmaktadır. Bu laboratuvarlarımız eldivenli kabin sitemlerine sahip olup çeşitli üretim ve ölçüm cihazları da barındırmaktadır. Hücre fabrikasyonu için n-i-p laboratuvarımızda eldivenli kabin sistemine gömülü 2 kaynaklı bir termal evaporatör olup, p-i-n laboratuvarımızda da eldivenli kabin sistemine gömülü 6 kaynaklı bir evaporatör bulunmaktadır. Bunun yanı sıra p-i-n laboratuvarımızda yine eldivenli kabin sistemine gömülü bir saçtırma cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazlarda fabrikasyonu başlatılan güneş hücrelerinin aktif alan kaplamaları da yine eldivenli kabin sistemine gömülü olan dönel kaplama cihazımızda gerçekleştirilmektedir. Geniş alan uygulamalarımız için fabrikasyonu gerçekleştirilecek olan hücreler için de slot-die cihazımız yine eldivenli kabin sitemine gömülmüş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Fabrikasyon cihazlarımızın dışında çeşitli karakterizasyon cihazlarımız bulunmaktadır.. Bu çerçevede laboratuvarlarımızda FTIR, PL, Transmisyon/Refleksiyon Spektrometreleri mevcuttur.

Organik PV Laboratuvarı

Bu laboratuvar 45 m2 alan üzerine kurulmuş olup, toplam 2 yüksek lisans, 1 doktora ve 1 doktora sonrası araştırmacı çalışmaktadır. Bu laboratuvarda organik güneş pillerinin üretimi ve karakterizasyonu baştan sona tamamlanabilmektedir. Bu laboratuvarda özgün malzemeler kullanılarak ve  hücre mimarisinde yapılan inovasyonlarla organik güneş pillerinin verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Özgün malzemelerin elektronik ve optik özellikleri incelenmektedir. Bu laboratuvarda ikisi birbirine bağlı ve biri bağımsız olmak üzere toplam üç eldivenli kabin sistemi bulunmaktadır. Birbirine bağlı eldivenli kabin sistemlerinde, aktif tabaka ve ara tabakaların kaplanması için kullanılan dönel kaplama cihazı, teraziler, ısıtıcılı karıştırıcılar ve üst kontak metallerinin kaplanması için kullanılan bir metal evaporatör sistemi bulunmaktadır. Buna ek olarak organik güneş hücresi akım-voltaj ölçümleri için solar simülatör bulunmaktadır. Bağımsız eldivenli kabin sisteminde ise bağımsız organik buharlaştırma ve metal buhar sistemleri bulunmaktadır. Bu laboratuvarda eldivenli kabin sistemleri dışında; su bazlı malzemelerin kaplanması için kullanılan bir dönel kaplama cihazı, oksijen plazma cihazı ve üretilen organik güneş pillerinin dış kuantum veriminin ölçülmesini sağlayan EQE ölçüm seti bulunmaktadır.

Sentez Laboratuvarı

Bu laboratuvarda perovskit ve organik güneş pillerinde kullanılabilecek özgün malzemelerin tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Sentez laboratuvarımızda bir çeker ocak, beş farklı hatlı Schlenk sistemi, hassas ölçümler için terazi, ısıtıcı karıştırıcılar, iki farklı ısıtıcı kabuk, çok hassas reaksiyonlar için beş farklı solventten oluşan solvent saflaştırma sistemi, mikrodalga destekli reaksiyonlar bir mikrodalga sistemi, hidrojenasyon reaksiyonları için bir PARR cihazı, distilasyon ve istenmeyen solventleri ortamdan uzaklaştırmak için iki farklı solvent buharlaştırma cihazı, malzeme tayini için HPLC ve GC cihazları ve bir kuru fırın bulunmaktadır.

CdTe Laboratuvarı

CdTe ince film bazlı güneş hücreleri, silikon bazlı teknolojilerden sonra küresel pazarda ikinci büyük paya sahiptir. ODTÜ-GÜNAM bünyesinde yarı geçirgen ve tandem CdTe güneş hücreleri üretilmektedir. CdTe güneş hücresini oluşturan ince film katmanları, fiziksel vakum biriktirme yöntemleri kullanılarak üretilir. Araştırma kapsamında 2 doktora sonrası araştırmacı ve 2 doktora öğrencisi ile farklı elektron ve delik taşıyıcı katmanların geliştirilmesi, elektronik modifikasyon, kalınlık iyileştirme, geçirgen iletken tabakanın optoelektronik iyileştirilmesi gibi farklı odaklarda araştırmalar devam etmektedir.