Test ve Karakterizasyon

Test ve Karakterizasyon

Doç. Dr. Selçuk YERCİ

Birim Koordinatörü
Merkezimizde laboratuvar ve endüstri ölçeğinde üretilmiş hücrelerin Raman, FTIR, XPS, ToF-SIMS, ECV, EDS, XRD ve Spektroskopik Elipsometri analizleri yapılabilmektedir. Güneç hücrelerinin elipsometrik ölçümleri, elemental bağ yapıları RAMAN, FTIR ve XPS karakterizasyon yöntemleri ile analiz edilebilmektedir. Aynı zamanda, ToF-SIMS ve ECV yöntemleri kullanılarak hücrelerin katkılama seviyeleri belirlenerek aktif ve pasif belirlenebilmektedir. Ayrıca, ToF-SIMS, XPS ve EDS yöntemleri ile de güneş hücrelerinin performansını etkileyen safsızlık gösteren yapıları belirlemek mümkündür.

Birimden Son Haberler

Ocak 20, 2023
etkinlik

Fotovoltaik Teknolojileri Çalıştayı

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” doğrultusunda kurulmuş olan Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP)’nun 1. Kamuya Açık Çalıştayı 20 Şubat 2023 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda düzenlenecektir.Çalıştay kapsamında kamu ve özel sektörden katılım gösteren ulusal ve uluslararası kurumlar arasında fotovoltaik teknolojlerinin Türkiye’deki uygulamalarının, imalat ve sürdürülebilirlik yöntemlerinin, mevcut ve potansiyel kamu-üniversite-sanayi iş birliklerinin değerlendirileceği bir program gerçekleştirilecektir.Tüm ilgilileri aramızda görmekten memnuniyet duyarız. #tftp #güneşenerjisi #teknoloji #fotovoltaik #sürdürülebilirlik #platform #işbirliği

Ocak 17, 2023
projesi

“Re-You” Projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen RE-You Projesi konferansına katıldık. “Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: Gelecek için Doğru Beceriler” başlığı ile 16 Ocak 2023 tarihinde Ankara HiltonSA‘da düzenlenen konferans kapsamında, sektörün önemlitemsilcilerinin bulunduğu bir panel de gerçekleştirildi. ODTÜ GÜNAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasit Turan, bu panelin davetli konuşmacılarından biri oldu. #yenilenebilirenerji #istihdam #proje #yeşilmutabakat

Aralık 27, 2022
proje

Akademik girişimciler için bir ilk: BİGG – LABSOUT

BİGG Programları içinde akademik girişimciliğe odaklanan ilk ve tek program “BİGG – LABSOUT”, TÜBİTAK‘tan desteklenmeye hak kazandı. ODTÜ GÜNAM, ODTÜ MEMS Merkezi, ODTÜ TEKNOKENT, ODTÜ TTO, SUNUM-Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center ve TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ortaklığında yürütülecek proje, akademik girişimcilere destek olacak. Yenilikçi fikirlerin doğuşundan ticari başarıya ulaşılmasına kadar uzanan süreçte akademisyenlerin her aşamada yanında olacak bir kurgu ile planlanan “BİGG – LABSOUT”, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Proje için bir araya gelen ODTÜ GÜNAM (ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi), ODTÜ MEMS (ODTÜ MikroElektroMekanik Sistemler Merkezi), ODTÜ TEKNOKENT, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, SUNUM Sabancı Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve TÜBİTAK MAM (TÜBİTAK…

Publications