Vizyon & Misyon

Vizyon

Küresel olarak tanınabilmek doğrultusunda ODTÜ-GÜNAM’ın vizyonu:

  • Türkiye’ deki Güneş enerjisi Ar-Ge’sinin ana itici sürücüsü ve
  • Doğu Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen kapsamlı güneş enerjisi Mükemmeliyet Merkezi (CoE) olmak
  • Özellikle Avrupa da ve genel olarak dünya genelinde önde gelen CoE’ler ile sinerjik işbirlikleri yoluyla AB ve küresel düzeyde güneş enerjisi Ar-Ge’sine katkıda bulunmak

Misyon

Topluluğumuzu güçlendirebilmek için ODTÜ-GÜNAM’ın misyonu:

  • Ulusal, Avrupa ve küresel düzeylerde Güneş enerjisinde yeniliği destekleyen araştırmalar yoluyla temel bilgiler yaratmak
  • Araştırmacılara ve endüstriye benzersiz bilimsel hizmetler ve bilimsel tesislere erişim sağlayarak Ulusal, AB ve küresel düzeylerde Ar-Ge’yi sağlamak
  • AR-GE kapasite ve kültürünü özellikle Türkiye’de, AB’de ve küresel düzeyde, eğitim ve öğretim yoluyla insan kapasitesini geliştirerek, ODTÜ-GÜNAM’ da oluşturulan Fikri Mülkiyetin belirlenmesi ve kullanılması
  • Uygun düzenleme ve politikaların oluşturulabilmesi için bakanlıklara bilimsel danışmanlık sağlayarak Türkiye’de güneş enerjisi teknoloji alanındaki Pazar alımını desteklemek