UP2030 Kick-Off Toplantısı

UP2030 HE projesinin Kick-Off toplantısı 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde Selanik’te yapıldı.

Ufuk Avrupa Programı, İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon 2021 yılı çağrıları doğrultusunda açılan “UP2030 (Urban Planning and Design Ready for 2030)” projesi kapsamında, şehirlerin iklim-nötr hedeflerine ulaşmalarına yönelik “rehberlik” yapılacak.

AB’den 12 ülke ve 47 ortak ile birlikte projenin konsorsiyumunda yer alan ODTÜ-GÜNAM, projenin bina ve ulaşım için fotovoltaik entegrasyon araştırma konularına katkı verecek.

ODTÜ-GÜNAM Silisyum Fotovoltaik Teknolojileri Birimi araştırmacısı Elsen Aydin, merkezimizi temsilen bu toplantıya katılmıştır.

#proje #araştırma #işbirliği #şehirplanlama #akıllışehirler #bina #ulaşım #fotovoltaik #ufukavrupa #iklimnötr