ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresi

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasit Turan ile ODTÜ-GÜNAM Araştırmacısı ve ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ipek Gursel DinoÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) organizatörlüğünde düzenlenen “Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresi”ne davetli konuşmacı olarak katıldılar. Kongrenin açılış konuşmaları Prof. Dr. A. Hamit Serbest, RTTP, IEEE Life Senior Member (ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı), Prof. Dr. M. Zeki Durak (Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı) ve Prof. Dr. Hasan Mandal (TÜBİTAK Başkanı) tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Turan ve Dr. Gürsel Dino, 22-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Teknopark Ankara‘da düzenlenen kongrenin 2. gününde, “PLATFORM YAKLAŞIMINA KÜRESEL VE ULUSAL ÖRNEKLER” başlıklı IV. Panel’de sunumlar gerçekleştirdiler.

Konuşması kapsamında Turan, ODTÜ-GÜNAM’ın koordinatörü olduğu ve TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında desteklenen Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP) konusunda katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu. Gürsel Dino ise Ufuk Avrupa LEGOFIT Platformu Projesi’ni tanıttı.

TFTP İdari Yönetici’si Büşra MADENOĞLU da kongre oturumlarını takip eden davetliler arasındaydı.
#platform #patent #fikrimülkiyet #üniversite #sanayi #işbirliği #teknopark #fuar #kongre #güneşenerjisi #fotovoltaik #ulusal